Sunday, 2 June 2013

Penubuhan Jawatankuasa Khas


Assalammualaikum dan Salam 1Malaysia


Semalam YAB Perdana Menteri mengumumkan penubuhan jawatankuasa khas khusus untuk mengawal selia SPR. Saya melihat langkah menubuhkan satu jawatankuasa khas yang akan dianggotai oleh Ahli Parlimen daripada semua parti politik sama ada kerajaan atau pembangkang bagi mengawal selia kredibiliti dan integriti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) merupakan langkah yang sangat positif. Kenyataan saya ini bukanlah kerana saya merupakan Ahli Parlimen Barisan Nasional tetapi kita perlu melihat perkara ini sebagai sebuah langkah yang telus dan demokratik. Hal ini kerana dengan tubuhnya jawatankuasa ini kita lebih dapat menambah baik proses Pilihanraya dan bidang tugas SPR.

          Perkara yang lebih penting lagi adalah tidak akan ada lagi pertikaian bahawa SPR menyebelahi mana-mana pihak atau lebih tepat lagi menyebelahi parti pemerintah walaupun sebenarnya perkara ini tidak terjadi dalam Pilihanraya yang kita lalui baru-baru ini.
          Penubuhan jawatankuasa yang dianggotai oleh kedua-dua pihak membolehkan kedua-dua pihak mengawal selia SPR itu sendiri. Saya amat berharap langkah penubuhan jawatankuasa ini yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri tidak dipolitikan dan tidak diputar belitkan oleh mana-mana pihak. Hal ini kerana kesediaan kerajaan menubuhkan jawatankuasa ini membuktikan bahawa SPR merupakan sebuah Suruhanjaya yang telus dan adil. Langkah ini perlu dipandang positif dan rasional, bukan dari sudut emosi dan persepsi sendiri.

Rosnah ARSNo comments:

Post a Comment